Archiv autora: Jiří Outulný

Krajské kolo Svojsíkova závodu Lesonice 29. – 31.5.2015

Více jak půlroční přípravy celého soutěžního víkendu došly naplnění 29.5. – 31.5.2015 v Lesonické Oboře. Převoz materiálu proběhl již ve čtvrtek navečer a od pátečního rána se stavěl hangár pro pořadatele a kuchyně, chystali jsme materiál na všechna závodní stanoviště, výpočetní středisko na hájence se probouzelo k životu a netrpělivě jsme vyhlíželi první družiny účastníků, které začaly přicházet po 17h. Celkem se účastnilo 6 chlapeckých a 6 dívčích družin z celého kraje Vysočina. Nutno dodat, že v obou kategoriích jsme měli domácí hlídku – Hraboši jako obhájci vítězství z 5. oddílu Hvězda a Sedmikrásky jako reprezentantky 4. oddílu Slunečnice.

Celý víkend byl motivován filmem Posel budoucnosti a příchozí vítala hlídka v čele se starostou města, aby jim předal noviny, kde se dozvěděli základní organizační pokyny. Poté si je převzal jeden z průvodců, aby je provedl městem – kde si postaví svoje stany, kde je zázemí apod. Zahájení proběhlo v pátek na večer. Svolali jsme neformální nástup a v tom přijel jezdec v pošťáckém obleku na bílém koni. Ihned se do něj pustil starosta města, aby ho vyhnal, ale pošťák se nedal a začal rozdávat dopisy všem členům ze závodních družin. Dopisy jim napsali rodiče ještě před závodem a pro děti to bylo celkem velké překvapení, když jim cizí člověk dovezl osobní dopis. Na tento dopis následně odepsaly, zalepily jej do obálky a musely jej pronést celým závodním víkendem, aby se dostal do rukou těm, kterým byl určen, tedy rodičům. Před večerkou jsme se společně podívali na videoprezentace všech zúčastněných družin, které byly hodnoceny v modulu Před závodem jako činnost předcházející závodnímu víkendu.

V sobotu hned po snídani následoval už formální nástup, ke každé hlídce byl přidělen nezávislý doprovod (průvodce pocházející z jiného oddílu a střediska než hlídka) pro případ nečekané události a zahájení modulu Závod – nejdůležitější a nejnáročnější část celého programu. Sestával z celkem osmi stanovišť rozesetých v okolí Lesonic, Babic a Horních Lažan. Celkem bylo ve hře přes 50% všech bodů, tak bylo o co bojovat. Hlídky musely prokázat své týmové dovednosti při plavbě na raftu, při domácích pracích si zase vyzkoušely třeba i přebalit dítě (panenku) nebo složit košili. Nechyběla zdravověda, signalizace na několik způsobů, získávání informací, nákup potravin pro přípravu teplého jídla, řešení krizové situace, práce s telegrafem a obtížný lanový přechod. Po odpoledním návratu dostaly družiny tříhodinový prostor k uvaření teplého jídla na ohni. Proces přípravy ohniště a samotného vaření, ale i chování celý den a noc, sledovali a tajně hodnotili průvodci, kteří měli po cestě dbát i o bezpečnost účastníků. Večer probíhal modul Brány, kde se družina už nespoléhá na své týmové schopnosti, ale rozdělí si stanoviště podle schopností mezi jednotlivé členy a ti se pak individuálně snaží získat co možná nejvíce bodů pro tým. Zde se získávalo asi 18% všech možných bodů a i úkoly nebyly tak časově náročné. Jednotlivci mohli vyniknout počínaje obratností na slackline, prokázáním všeobecných znalostí, řešením roztodivných hlavolamů a rébusů, ale i sebezapřením, když museli vlézt do celkem studeného jezírka a sesbírat části skládačky a tu poté ještě složit. Celkem bylo opět 8 stanovišť a hlídka musela vyslat své členy tak, aby každý absolvoval minimálně 2 a celkem aby měla maximálně 16 absolvovaných úkolů.

Večer už byli všichni dosti unaveni, ale i přes brzkou večerku po 22h, někteří nedokázali usnout a čekali, co bude následovat. Dočkali se 23.30, kdy proběhlo neohlášené probuzení, sbalení stanů a předání souřadnic s místem, kde tu noc mají strávit. Tento noční přesun a přespání bylo rovněž hodnoceno do modulu Přežití společně s chováním a večerním vařením. Spát tedy družiny šly kolem druhé až třetí hodiny ranní. Návrat měly libovolný s tím, že nejpozději do 10h na hájovně být musí. Tím bodovaná část programu skončila. Ještě proběhla zpětná vazba, aby si jak členové hlídek, tak jejich vedoucí, mohli odnést poznatky o fungování a silných  a slabých stránkách svých družin. Následoval ještě společný oběd – guláš.

Nejočekávanější část, a i ukončení v jednom, tedy slavnostní nástup a vyhlášení výsledků, proběhlo krátce po nedělním poledni, aby se účastníci stačili vrátit včas domů. A jak vše dopadlo? Výborně! Kromě toho, že se nikdo za celý víkend nezranil ani neztratil, dokázali moravskobudějovičtí Hraboši obhájit postup (získali 523,25 b.) na celostátní kolo závodu, které proběhne poslední zářijový víkend v Příboru! Vyhráli všechny moduly a závod ovládli s pohodlným náskokem necelých 69 bodů před družinou Trollů z Bystřice nad Pernštejnem (454,5 b.). Mezi skautkami vyhrály Ňyckyně z Velkého Meziříčí se 495,75 b. Naše Sedmikrásky obsadily solidní 4. místo se ziskem 443 b. a dokázaly vyhrát dílčí část závodu – modul Brány.

Závěrem děkuji všem, kteří se na organizaci závodu podíleli a zajistili jeho hladký průběh a také našim sponzorům. Celou akci finančně podpořil Kraj Vysočina, Rolnická společnost Lesonice a. s., člen skupiny ADW, Lesy ČR, s. p., Waldviertler Sparkasse, Okresní rada Junáka Třebíč, Obec Lesonice, středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice, z. s. a Truhlářství Táborský.

Fotogalerie se v brzké době objeví na stránkách závodu svojsikac.orlicemb.cz

Hraboši

Základní kolo Svojsíkova závodu

O prodlouženém víkendu 9.5. vyrazili skautky i skauti z Moravských Budějovic obhajovat předloňské úspěchy na základní kolo Svojsíkova závodu pro rok 2015, tentokrát do obce Hrbov u Velkého Meziříčí.

Několik týdnů příprav se stalo minulostí a družiny Rosniček, Sedmikrásek a Hrabošů stály na startu závodu společně s dalšími dvaceti hlídkami (celkem přijelo 14 dívčích a 9 chlapeckých). Od rána počasí závodu přálo a tak se mohli všichni vrhnout do plnění rozmanitých úkolů, nejprve zaměřených na týmovou spolupráci na celkem osmi stanovištích rozesetých po okolních loukách a remízcích. Nechyběly úkoly ze zdravovědy, vaření na ohništi, lanové překážky, hledání informací nebo řešení krizové situace. Po přestávce na občerstvení následovaly úkoly pro jednotlivé členy družin, kteří se museli vypořádat se stavbou přístřešku, mapováním, poznáváním rostlin, fyzickou zkouškou a dalšími pro mnohé náročnými aktivitami. I tyto byly bodované a body se sčítaly, jak za týmovou, tak za individuální část závodu.

Všichni netrpělivě čekali na závěrečný nástup a vyhlášení výsledků. Nejprve byla vyhlášena kategorie chlapců, kde se družina Hrabošů prezentovala pěkným druhým místem pouhé tři body za vítězi. V dívčí kategorii překvapily Sedmikrásky, které se rovněž zařadily na druhé postupové místo. Bohužel tři body scházely k postupu na Krajské kolo družině Rosniček na pátém místě. Celkem postupovaly tři chlapecké a čtyři dívčí družiny. Nicméně výsledky všech tří družin byly v nabité konkurenci výborné a všichni bez výjimky zaslouží pochvalu za příkladnou reprezentaci našeho skautského střediska.DSC_0060

Pálení čarodějnic

Tak jako každý rok pořádal 30. dubna na letišti Sbor dobrovolných hasičů Moravské Budějovice akci pro malé i velké – Pálení čarodějnic. U toho samozřejmě nechyběli naši skauti a skautky. Tématem letošní soutěže pro děti byla čarodějnická řemesla. Děti tedy měly za úkol např. jako zedník objet s kotoučem cihliček překážkovou dráhu a následně postavit zeď nebo jako hasič uhasit malý dřevěný dům. Úkolem nás deseti skautů a skautek bylo rozdávat dětem na jednotlivých stanovištích úkoly a kontrolovat je při jejich plnění. I přes menší nepřízeň počasí se akce vydařila a všichni jsme si ji parádně užili.

Fotky: http://petkamb.rajce.idnes.cz/Carodejnice_-_30.4.2015

hranice

Roverská víkendovka Stálkov

Na začátku měsíce ledna 2015 roveři z okresu Třebíč obdrželi pozvánku na RS víkendovku do Stálkova. Někteří roveři a rangers se nadšeně přidali a dne 13.2.2015 v 19:30 hodin stáli u kašny ve Slavonicích, dle instrukcí. Tam nás vedení akce rozdělilo do družinek po čtyřech lidech. Každá jednotka obdržela obrázek jedné historicky významné stavby ve Slavonicích a mapku okolí. Naším prvním úkolem bylo najít stavbu z obrázku, pokusit se zjistit o ní co nejvíce informací, namalovat ji, vyfotit ji, složit o ní básničku či příběh nebo ji nějak kreativně zaznamenat. Druhým úkolem bylo postupovat po vyznačených trasách v mapce a plnit, pro nás zatím neznámé, úkoly na stanovištích někde v lesích a hájích.

Tak jsme tedy pokračovali v cestě… Hurá, že by? Ano, první světélko v černé tmě a stanoviště a Brťa. Máme postavit stan. Ale budeme mít indispozice, které si máme rozdělit – nepoužívání jedné ruky a jedné nohy. To je ukázka, jak asi stanoviště probíhala. Dále jsme si například vyzkoušeli rozdělat oheň bez použití papíru a s omezeným počtem sirek. Popřípadě, při nezdaru, použitím křesadla. Museli jsme projít přes lanovou překážku mezi stromy, spolupracovat a členy družinky dostat nějakým způsobem jednotlivými oky překážky na druhou stranu a nedotknout se lan. Na dalším stanovišti byl úkol rozdělit za pomoci nože moučník na určitý počet řezů a napsat přídavná jména, která nás napadnou k různým podstatným jménům. A finálním úkolem, který jsme plnili už v pozdních večerních hodinách bylo slaňování ze skály.

Dalšího dne  jsme hráli různé stmelovací a seznamovací hry s Tyki, poté třeba hru Scrabble. Nikoli však na stole, ale v terénu. A jak to probíhalo? Běhali jsme asi na 4 různá stanoviště a dostávali písmenko. Pokud jsme se rozhodli zariskovat a dostat písmena dvě, museli jsme správně odpovědět na otázku ze stolní hry Česko. Na startu jsme po skupinkách měli skládat slova jako v normálním Scrabble. Toho dne si všichni roveři a rengers také vyzkoušeli i práci s GPS, kdy jsme chodili po souřadnicích a plnili úkoly. Například jsme skládali pyramidu z karet, hráli scénky na dané téma, ale psali jsme i zašifrované láskyplné vzkazy, jelikož bylo svatého Valentýna. Večer proběhlo kasíno, kde jsme hrály karetní hry a získávali pomyslné peníze, které jsme si vsadili a kupovali jsme za ně směnky. Následně nám pak Charlie, Pája, Steve, Pardál a Žigi povídali o různých kurzech, které absolvovali a jaké s nimi mají zkušenosti.                                                                                                                   V neděli ráno jsme zachraňovali životy zraněných a umírajících při maskovačce. Většina z nás se přitom přiučila ve zdravovědě a první pomoci. Pak jsme už jen uklidili, rozloučili jsme se a vyhodnotili ještě nějaké aktivity. Myslím si, že akce se vydařila a splnila vše, co si lidé, kteří ji zorganizovali, kladli za cíl. Děkujeme!

Za účastníky sepsala Anežka Suri Kotrbová

fotogalerie ze sobotního společenského večera:

http:// rsobzor.rajce.idnes.cz/ RS_vikendovka_Stalkov_13.-1 5.2.2015