Střediskový rok 2014 – poděkování Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Jihlava

Rádi bychom touto cestou poděkovali Lesům ČR, kteří přispěli částkou ve výši 30.000 Kč na projekt Střediskový rok 2014. Díky tomuto příspěvku jsme podpořili činnost jednotlivých oddílů a splnili veškeré cíle, které jsme si v rámci tohoto projektu vytyčili. Samotný příspěvek byl použit na akce a aktivity oddílů našeho střediska.