Archiv rubriky: Články z akcí

Skautská výprava bez elektřiny

Na začátku března vyrazili skauti z 5. oddílu Hvězda na výpravu do Náměště nad Oslavou. Díky netradičnímu ubytování si při celovíkendové výpravě vyzkoušeli, jaké to bylo žít bez elektřiny a centrálního vytápění. Naštěstí již při příchodu byla vidět dostatečná zásoba dřeva, takže o palivo na přikládání nebyla nouze, bylo však nutné celý večer kontrolovat, aby oheň v krbových kamnech stále hořel. Páteční večer strávili skauti výrobou modelů katapultů a jejich testování ve všemožných disciplínách za osvětlení svítilnami a čelovkami.

V sobotu, po vstávání do studeného rána a zahřátí teplým čajem u snídaně, čekal na mladší členy oddílu závod k nováčkovské zkoušce. Dopolední aktivita, která cílila na zlepšení samostatnosti a ověření několika dovedností ze skautské stezky (např. zdravovědy, zručnosti, rozdělávání ohně…) vedla po červené turistické značce podél řeky Oslavy a Otradického potoka. Jakmile všichni zdárně dokončili samostatnou trasu, následoval oběd a společné pokračování patnáctikilometrové trasy kolem jinošovské obory s daňky zpět do Náměště nad Oslavou. Po příchodu čekal skauty již tradiční rituál v podobě roztopení kamen, které vytápěly celou budovu. Následovalo krátké zhodnocení celého dopoledního programu a plnění několika teoretických aktivit ze skautské stezky. Stejně jako výlet, tak i podvečerní aktivity byly proloženy skautskými hrami. Po nich následovala společná příprava večeře, které opět končila již za svitu čelových svítilen. Absence elektřiny však nic neubírala na chuti vlastnoručně uvařeného guláše. Po něm již jen ohřát si teplou vodu na umytí nádobí, dojíst z hrnce poslední zbytky a mohlo se vyrazit na večerní hru v nedalekém lese.

Nedělní dopoledne zahájené rozcvičkou a snídaní strávili skauti úklidem. I zde si uvědomili výhod elektřiny, neboť vysavač, který na základně sice byl, nebylo jak uvést do chodu. Po úklidu, s myšlenkami na včerejší výrazně hezčí počasí, vyrazili skauti z 5. oddílu na nedaleké nádraží a cestu domů.

Březnová výprava do Náměště nad Oslavou

Jarní brigáda na tábořišti a předání stříbrné medaile sv. Jiří

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se účastnili brigády na tábořišti, která proběhla minulou sobotu. Poprvé byla tato brigáda s rodiči, kterým patří zvlášť velké poděkování za jejich ochotu, protože hlavně díky nim jsme udělali obrovský kus práce.

Součástí brigády bylo také překvapení pro Lenku Musilovou – Léňu, které bylo předáno ⚜️ocenění 2. stupeň Medaile svatého Jiří ⚜️ za výrazné zásluhy a dlouhodobou práci v oblasti výchovy a vzdělávání.

Fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii: https://eu.zonerama.com/strediskomoravskaorlice/Album/8421231

Připomínka 76. výročí osvobození Československa

I přes aktuální situaci nezapomínáme, jak důležité je si připomínat historii naší země, která je úzce spjatá s historií skautskou. Proto jsme se 8. května sešli k uctění památky všech lidí, kteří zaplatili svým životem v boji za spravedlnost v obou světových válkách. Členskou základnu skautů v Moravských Budějovicích tvoří děti a dospělí nejen z moravskobudějovického mikroregionu, ale i ze vzdálenějších obcí. Proto se do připomínky zapojili i skauti v Dešově a v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Fotografie z akce: https://www.zonerama.com/strediskomoravskaorlice/Album/7229085.

Připomínka 76. výročí osvobození Československa

Coffee to help 2020

Moc děkujeme! Děkujeme Vám všem, kteří jste upekli dobroty, přinesli věci na prodej, vytiskli časopis Kávové zrno, obsluhovali v kavárně, koupili si dobroty ve výdejním okénku, nebo punč na městě. Městu Moravské Budějovice za spolupráci a také za finanční podporu v rámci projektu MAP II v ORP Moravské Budějovice. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv finančním darem a umožnili tak vybrat krásných 141 040,- Kč! Díky Vám můžeme udělat Adámkovi a Elizabethce radost v podobě finančního příspěvku 70 520,- Kč pro každého!

Fotografie z akce: https://www.zonerama.com/strediskomoravskaorlice/Album/6894132
Tisková zpráva a článek na webu Junáka – českého skauta:
https://www.skaut.cz/skautky-z-moravskych-budejovic-vydelaly-ve-sve-kavarne-140-tisic-pro-nemocne-deti/
Článek na Seznam Zprávy: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/skautska-kavarna-v-moravskych-budejovicich-vynesla-pres-140-tisic-korun-136021
Článek na oficiální facebookové stránce Junáka – českého skauta: https://www.facebook.com/skaut/posts/10157371929902447

Betlémské světlo 2020

V sobotu 19. prosince rozváželi členové našeho střediska Betlémské světlo na trase z Okříšek do Znojma, kde jej předali místním skautům a skautům z Jevišovic. I přes aktuální situaci byl o světlo velký zájem, téměř na každé zastávce na nás čekal někdo se svíčkou. Děkujeme za podporu, dárky a dodržení všech opatření, která rozdávání doprovázela ⚜️ Více fotografií naleznete na: www.zonerama.com/strediskomoravskaorlice/Album/6886341

Memoriál br. falbera

Memoriál br. Falbera, který je součástí oslav 100 let skautingu v Mor. Budějovicích, je úspěšně za námi. I když z původního jarního termínu akce několikrát změnila svou podobu, tak se nám podařilo najít zdárné a bezpečné řešení i za aktuální situace. Každý z oddílů, resp. družin si prošel připravenou trasu samostatně, ale se stejným příběhem. Poznali kdo stál u vzniku skautingu v MB, jak to s námi bylo za války a další významné okamžiky v naší historii.

Připomínka 75. výročí osvobození Československa

Ani za aktuální situace nezapomínáme, jak důležité je si připomínat historii naší země, která je úzce spjatá s historií skautskou. Proto jsme se 8. května sešli k uctění památky všech lidí, kteří zaplatili svým životem v boji za spravedlnost v obou světových válkách. Členskou základnu skautů v Moravských Budějovicích tvoří děti a dospělí nejen z moravskobudějovického mikroregionu, ale i ze vzdálenějších obcí. Proto jsme se setkali a položili věnce hned v několika obcích – v Moravských Budějovicích, Dešově a v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Fotografie z akce: https://www.zonerama.com/strediskomoravskaorlice/201105

Kladení věnců 2020