Připomínka 76. výročí osvobození Československa

I přes aktuální situaci nezapomínáme, jak důležité je si připomínat historii naší země, která je úzce spjatá s historií skautskou. Proto jsme se 8. května sešli k uctění památky všech lidí, kteří zaplatili svým životem v boji za spravedlnost v obou světových válkách. Členskou základnu skautů v Moravských Budějovicích tvoří děti a dospělí nejen z moravskobudějovického mikroregionu, ale i ze vzdálenějších obcí. Proto se do připomínky zapojili i skauti v Dešově a v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Fotografie z akce: https://www.zonerama.com/strediskomoravskaorlice/Album/7229085.

Připomínka 76. výročí osvobození Československa