Střediskový almanach

„Po druhé světové válce budějovičtí skauti nocovali v jednom dřevěném lágrovém baráku na Pražské ulici ve Znojmě. Po ulehnutí je začaly obtěžovat štěnice. Na nešťastníky padaly i ze stropu. Kolem půlnoci už to nešlo vydržet, tak Mirek Smrčka, syn moravskobudějovického továrníka, navrhl, že můžou jít spát do domu na Divišově náměstí, který vlastnila otcova firma…“

tak začíná jeden z úsměvných příběhů v nově vydané knížce „Skautské století v Moravských Budějovicích“. Čtenář na stránkách objeví mimo jiné i odpovědi na otázky, jak souvisel tábor s cigaretami s „velbloudem“, nebo proč se příslušníci Policie ČR ohřáli u slavnostního ohně. I když veselá mysl patří ke skautingu, publikace vypráví také o nesnadných cestách hnutí, o nedostatku kluboven a o nacistickém a komunistickém pronásledování. 

„Skautské století v Moravských Budějovicích“ vydalo místní středisko k příležitosti kulatého jubilea od vzniku prvního oddílu ve městě. Tento počin by se jen těžko mohl uskutečnit bez finanční podpory junáckého ústředí v Praze a firmy Ferrum s. r. o. Oběma subjektům patří veliké díky!   Knihu lze objednat na emailu orlicemb@skaut.cz, nebo od 18. ledna 2021 si ji můžete zakoupit v Informačním centru MKS Beseda Moravské Budějovice. Upozorňujeme, že počet výtisků je omezený.

Koupit si je můžete za 150 Kč, případně za 120 Kč, pokud jste členy střediska.