O nás

Středisko a oddíly

Skautské středisko Moravská Orlice je právnická osoba s delegovanou právní subjektivitou sdružující několik oddílů, zastupovaná vedoucím střediska popř. dalšími členy střediskové rady.

Sídlo

Naše středisko “Moravská Orlice” má sídlo ve městě Moravské Budějovice, které naleznete v jižní části kraje Vysočina. Prochází tudy významná silniční komunikace z Jihlavy do Znojma. Naše klubovna, též zvaná jako “Likusák”, se nachází téměř v centru města na adrese Blahoslavova 1697 – viz mapa. Zde se oddíly schází na schůzkách nebo začínají svoje výpravy. Klubovna je také zázemím pro pořádání střediskových akcí. Po renovaci celého objektu a sociálního zázemí, jsme začali nabízet naši klubovnu  jako ubytovnu pro skautské i jiné zájemce – viz Ubytování

Jak se skauting objevil v našem městě?

1907 – lord Baden-Powell založil v Británii první skautské hnutí na světě.

1914 – Antonín Svojsík, středoškolský pedagog, vytvořil českou skautskou organizaci – Junák.

1920 – v Moravských Budějovicích vznikl první skautský oddíl.

30. léta – skauting v našem městě zažíval prudký rozvoj. Mimo Junák – svaz skautů a skautek RČS zde působily i další dvě příbuzné organizace (Junák volnosti a katolický skauting).

1940 – nacisté zakázali skautskou organizaci, zahájili zabavování majetku a perzekuci vedoucích.

1945 – skauti obnovili aktivitu a nastala tzv. „zlatá éra”. V Mor. Budějovicích a okolí existovalo 5 velkých oddílů pod vedením legendárního „Ferdyše”-Ferdinanda Falbera.

19481950 – Komunisté postupně omezovali skautskou činnost, až Junák zanikl úplně.

1968 – V době „Pražského jara” se organizace obnovila. V Mor. Budějovicích oživil Junáka Ferdinand Falber, který ještě s několika nadšenci do příštího roku vytvořil 3 oddíly.

1970 – Junák znovu zakázán. Už potřetí.

1990 – československé skautské hnutí zahájilo aktivitu. V našem městě se začaly opět zakládat oddíly.

1990 až dnes – místní středisko buduje pevnou členskou základnu a materiální zázemí.