Coffee to help ve Zpravodaji

V březnovém čísle moravskobudějovického Zpravodaje vyšel obsáhlý článek o předvánoční kavárně a úspěšné sbírce na pomoc sestrám Kubíkovým.Kavárna ve Zpravodaji