Archiv rubriky: Co nového ve středisku?

PF 2022

Milí členové a přátelé skautského střediska Moravská Orlice,rádi bychom vám za uplynulý rok moc poděkovali. Skauting nebyl kolikrát tak jednoduchý, jako v předchozích letech, ale vy jste se nenechali odradit a i přes různé překážky pokračovali směle dál. Do nového roku 2022 vám přejeme vše dobré a těšíme se na vzájemné setkávání na skautských akcích.

Podpora skautingu

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní M. Urbánkové z Moravských Budějovic, která se i za aktuální situace rozhodla podpořit naše skautské středisko finančním darem. Pokud byste i vy nás chtěli podpořit, kontaktujte prosím prvně vedení střediska.

Obnovení prezenční činnosti od 14. května

Zdravíme členy skautského střediska a jejich rodiče, po dvaceti týdenním zákazu prezenční činnosti vám s radostí můžeme oznámit, že od pátku 14. května 2021 obnovují svou činnost všechny naše oddíly.

Schůzky budou probíhat venku, ale i přesto prosím doplňte běžnou skautskou výbavu o respirátor, příp. roušku. Účast na schůzce je, dle vládních nařízení, podmíněna doložením bezinfekčnosti, obvykle testem (tato povinnost se netýká dětí do 6 let.) a daná osoba musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání (schůzce, výpravě…). 
Z naší strany není možné zajistit antigenní testy pro všechny děti, proto prosíme rodiče našich členů, aby dětem test zajistili. V případě potíží kontaktujte svého vedoucího oddílu, v klubovně budeme mít několik testů pro případnou potřebu.

Podrobné informace obdržíte od jednotlivých vedoucích oddílů.

Registrace 2021

I přes nepříznivé podmínky pro běžné fungování skautských oddílů je naše členská základna opět o něco vyšší. Skautské středisko Moravská Orlice má k lednu 2021 celkem 142 členů. To je dvojnásobný počet oproti letům 2008 a 2009, kdy se do činnosti střediska zapojilo 71 členů ve 4 oddílech. Aktuálně v Moravských Budějovicích funguje 7 oddílů, které navštěvuje 105 dětí. V celém okresu Třebíč aktuálně skautuje více než 720 holek a kluků a téměř 300 dospělých celkem v 7 střediscích rozesetých po celém skautském okresu. V duchu skautských myšlenek se snažíme naučit děti samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a vzájemné pomoci.