Registrace 2021

I přes nepříznivé podmínky pro běžné fungování skautských oddílů je naše členská základna opět o něco vyšší. Skautské středisko Moravská Orlice má k lednu 2021 celkem 142 členů. To je dvojnásobný počet oproti letům 2008 a 2009, kdy se do činnosti střediska zapojilo 71 členů ve 4 oddílech. Aktuálně v Moravských Budějovicích funguje 7 oddílů, které navštěvuje 105 dětí. V celém okresu Třebíč aktuálně skautuje více než 720 holek a kluků a téměř 300 dospělých celkem v 7 střediscích rozesetých po celém skautském okresu. V duchu skautských myšlenek se snažíme naučit děti samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a vzájemné pomoci.