Pf 2020

Skautský rok 2019 je pomalu za námi. Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli. Členům střediska, díky kterým se mohly uskutečnit desítky akcí. Rodičům za podporu dětí ve skautingu, všem vedoucím, kteří věnovali oddílům a středisku svůj volný čas a všem ostatním, kteří nás podporovali a podporují. Přejeme vše dobré do nového roku 2020!