ZRSKA 2021

Ve spolupráci se ORJ Třebíč tu máme pro vás další ročník zdravotnického skautského kurzu. Konat se bude na podzim 2021 (říjen – listopad) v Moravských Budějovicích. Kurz je akreditovaný MŠMT a určen všem skautům i neskautům starším 17-ti let.

Cena: 1.400,- (skauti), 2.400,- (veřejnost).

Těšit se můžete na nabitý, kvalitní, zážitkový kurz, kde si budete moci vše prakticky vyzkoušet. Více informací na oficiálním webu kurzu ZRSKA: zza.orlicemb.cz

Nábory 2021

Chceš se přidat mezi nás? Zažít s námi spousty legrace, zábavy, dobrodružství, poznat nové kamarády a nasbírat plno nových zkušeností? Tak právě ty přijď na náborovou schůzku, která se uskuteční 10. 9. a 17. 9. 2021. Těšíme se na všechny z vás!

Podpora skautingu

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní M. Urbánkové z Moravských Budějovic, která se i za aktuální situace rozhodla podpořit naše skautské středisko finančním darem. Pokud byste i vy nás chtěli podpořit, kontaktujte prosím prvně vedení střediska.

Připomínka 76. výročí osvobození Československa

I přes aktuální situaci nezapomínáme, jak důležité je si připomínat historii naší země, která je úzce spjatá s historií skautskou. Proto jsme se 8. května sešli k uctění památky všech lidí, kteří zaplatili svým životem v boji za spravedlnost v obou světových válkách. Členskou základnu skautů v Moravských Budějovicích tvoří děti a dospělí nejen z moravskobudějovického mikroregionu, ale i ze vzdálenějších obcí. Proto se do připomínky zapojili i skauti v Dešově a v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Fotografie z akce: https://www.zonerama.com/strediskomoravskaorlice/Album/7229085.

Připomínka 76. výročí osvobození Československa

Obnovení prezenční činnosti od 14. května

Zdravíme členy skautského střediska a jejich rodiče, po dvaceti týdenním zákazu prezenční činnosti vám s radostí můžeme oznámit, že od pátku 14. května 2021 obnovují svou činnost všechny naše oddíly.

Schůzky budou probíhat venku, ale i přesto prosím doplňte běžnou skautskou výbavu o respirátor, příp. roušku. Účast na schůzce je, dle vládních nařízení, podmíněna doložením bezinfekčnosti, obvykle testem (tato povinnost se netýká dětí do 6 let.) a daná osoba musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání (schůzce, výpravě…). 
Z naší strany není možné zajistit antigenní testy pro všechny děti, proto prosíme rodiče našich členů, aby dětem test zajistili. V případě potíží kontaktujte svého vedoucího oddílu, v klubovně budeme mít několik testů pro případnou potřebu.

Podrobné informace obdržíte od jednotlivých vedoucích oddílů.

Registrace 2021

I přes nepříznivé podmínky pro běžné fungování skautských oddílů je naše členská základna opět o něco vyšší. Skautské středisko Moravská Orlice má k lednu 2021 celkem 142 členů. To je dvojnásobný počet oproti letům 2008 a 2009, kdy se do činnosti střediska zapojilo 71 členů ve 4 oddílech. Aktuálně v Moravských Budějovicích funguje 7 oddílů, které navštěvuje 105 dětí. V celém okresu Třebíč aktuálně skautuje více než 720 holek a kluků a téměř 300 dospělých celkem v 7 střediscích rozesetých po celém skautském okresu. V duchu skautských myšlenek se snažíme naučit děti samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a vzájemné pomoci.