Archiv rubriky: Co nového ve středisku?

Memoriál br. falbera

Memoriál br. Falbera, který je součástí oslav 100 let skautingu v Mor. Budějovicích, je úspěšně za námi. I když z původního jarního termínu akce několikrát změnila svou podobu, tak se nám podařilo najít zdárné a bezpečné řešení i za aktuální situace. Každý z oddílů, resp. družin si prošel připravenou trasu samostatně, ale se stejným příběhem. Poznali kdo stál u vzniku skautingu v MB, jak to s námi bylo za války a další významné okamžiky v naší historii.

Nová skřítčí klubovna

Po obnovení činnosti i ve vnitřních prostorech se naši nejmladší – oddíl Skřítků mohou těšit na novou klubovnu. Do současné chvíle se dělili o jednu místnost společně se skautkami ze 4. oddílu. Svoje vlastní prostory nyní mají z části bývalého skladu v budově naší klubovny, ze kterého jsme převážně táborový materiál uložili do nových skladovacích prostor. To umožnilo jednoduchou příčkou vytvořit samostatnou místnost s vlastním vchodem. V průběhu jara pak probíhaly její úpravy a zařizování. Nyní je vše hotové a připravené na skautskou činnost. Jak přestavba probíhala se můžete podívat v galerii:
https://www.zonerama.com/strediskomoravskaorl…/Album/626342
Děkujeme všem, kteří v průběhu prací přiložili ruku k dílu 🙂

Připomínka 75. výročí osvobození Československa

Ani za aktuální situace nezapomínáme, jak důležité je si připomínat historii naší země, která je úzce spjatá s historií skautskou. Proto jsme se 8. května sešli k uctění památky všech lidí, kteří zaplatili svým životem v boji za spravedlnost v obou světových válkách. Členskou základnu skautů v Moravských Budějovicích tvoří děti a dospělí nejen z moravskobudějovického mikroregionu, ale i ze vzdálenějších obcí. Proto jsme se setkali a položili věnce hned v několika obcích – v Moravských Budějovicích, Dešově a v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Fotografie z akce: https://www.zonerama.com/strediskomoravskaorlice/201105

Kladení věnců 2020

Moravskobudějovičtí skauti slaví 100 let

Kam jsme došli za jedno století?
V roce 1920 si několik náctiletých chlapců založilo první skautský oddíl v našem městě. Neměli ani místnost, kde by rozvíjeli svoji činnost. Několik let se scházeli v lesíku Háj, v tehdy oblíbeném výletním místě. Nikdo z nich pravděpodobně netušil, že jejich rozhodnutí ovlivní život několika budoucích generací. Přes skromné počátky a pozdější nepřízeň totalitních režimů se podařilo v našem městě vytvořit početnou skautskou organizaci.
V roce 2020 funguje 7 oddílů, ve kterých je 140 členů. Podívejme se podrobněji na pět oddílů sdružující mladší členy od 4 do 15 let. Celkem v nich působí 97 dětí, o které se stará 17 vedoucích. Místní organizace má i vlastní klubovnu, před několika lety rozšířenou o přístavbu. Stranou nemůže zůstat ani velký počet našich příznivců z řad rodičů, bývalých členů,
sympatizantů, kteří se snaží naše hnutí podporovat nejrůznějším způsobem.
Statistická čísla však ukazují malý kousek mozaiky. To podstatné není na první pohled patrné. Skauting je totiž životní postoj. Když se v roce 1912 objevili první čeští skauti, nesli si ve vínku výchovu k dobru, projevující se dobrými skutky a chováním, zodpovědností, přátelstvím, vlastenectvím a všestranným osobnostním rozvojem. Toto dědictví zůstává podstatou skautské výchovy dodnes.

Pozastavení činnosti

Vážení rodiče,
naše středisko v Moravských Budějovicích je součástí skautské organizace Junák – český skaut. Vedení této organizace rozhodlo, že od 11. března do odvolání bude pozastavena veškerá běžná skautská činnost. Důvodem je zabránění či zpomalení šíření koronaviru. Jedná se o družinové schůzky, oddílové schůzky a výpravy. Co to znamená – již tento pátek března se ruší schůzky (světlušky), příští pátek taktéž. Předpokládaná doba přerušení je do konce března. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Doufáme, že skautskou činnost budeme moci co nejdříve obnovit. Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, obraťte se prosím na své vedoucí oddílů, nebo na vedení střediska.

Coffee to help 2019

Během letošního ročníku Coffee to Help se skautkám z našeho střediska podařilo vybrat rekordních 132 972,- Kč, které putovaly na podporu jedenáctileté Kamilky trpící mitochodriálním onemocněním, které ji upoutalo na lůžko a zásadně zpomalilo její vývoj.

O akci jste mohli slyšet v pořadu Kolotoč na ČR2 (čas 18:07), psalo se o nás na celostátním účtu Junáka a všechny fotky z akce naleznete na naší fotogalerii.