Pálení čarodějnic

Tak jako každý rok pořádal 30. dubna na letišti Sbor dobrovolných hasičů Moravské Budějovice akci pro malé i velké – Pálení čarodějnic. U toho samozřejmě nechyběli naši skauti a skautky. Tématem letošní soutěže pro děti byla čarodějnická řemesla. Děti tedy měly za úkol např. jako zedník objet s kotoučem cihliček překážkovou dráhu a následně postavit zeď nebo jako hasič uhasit malý dřevěný dům. Úkolem nás deseti skautů a skautek bylo rozdávat dětem na jednotlivých stanovištích úkoly a kontrolovat je při jejich plnění. I přes menší nepřízeň počasí se akce vydařila a všichni jsme si ji parádně užili.

Fotky: http://petkamb.rajce.idnes.cz/Carodejnice_-_30.4.2015

hranice

Roverská víkendovka Stálkov

Na začátku měsíce ledna 2015 roveři z okresu Třebíč obdrželi pozvánku na RS víkendovku do Stálkova. Někteří roveři a rangers se nadšeně přidali a dne 13.2.2015 v 19:30 hodin stáli u kašny ve Slavonicích, dle instrukcí. Tam nás vedení akce rozdělilo do družinek po čtyřech lidech. Každá jednotka obdržela obrázek jedné historicky významné stavby ve Slavonicích a mapku okolí. Naším prvním úkolem bylo najít stavbu z obrázku, pokusit se zjistit o ní co nejvíce informací, namalovat ji, vyfotit ji, složit o ní básničku či příběh nebo ji nějak kreativně zaznamenat. Druhým úkolem bylo postupovat po vyznačených trasách v mapce a plnit, pro nás zatím neznámé, úkoly na stanovištích někde v lesích a hájích.

Tak jsme tedy pokračovali v cestě… Hurá, že by? Ano, první světélko v černé tmě a stanoviště a Brťa. Máme postavit stan. Ale budeme mít indispozice, které si máme rozdělit – nepoužívání jedné ruky a jedné nohy. To je ukázka, jak asi stanoviště probíhala. Dále jsme si například vyzkoušeli rozdělat oheň bez použití papíru a s omezeným počtem sirek. Popřípadě, při nezdaru, použitím křesadla. Museli jsme projít přes lanovou překážku mezi stromy, spolupracovat a členy družinky dostat nějakým způsobem jednotlivými oky překážky na druhou stranu a nedotknout se lan. Na dalším stanovišti byl úkol rozdělit za pomoci nože moučník na určitý počet řezů a napsat přídavná jména, která nás napadnou k různým podstatným jménům. A finálním úkolem, který jsme plnili už v pozdních večerních hodinách bylo slaňování ze skály.

Dalšího dne  jsme hráli různé stmelovací a seznamovací hry s Tyki, poté třeba hru Scrabble. Nikoli však na stole, ale v terénu. A jak to probíhalo? Běhali jsme asi na 4 různá stanoviště a dostávali písmenko. Pokud jsme se rozhodli zariskovat a dostat písmena dvě, museli jsme správně odpovědět na otázku ze stolní hry Česko. Na startu jsme po skupinkách měli skládat slova jako v normálním Scrabble. Toho dne si všichni roveři a rengers také vyzkoušeli i práci s GPS, kdy jsme chodili po souřadnicích a plnili úkoly. Například jsme skládali pyramidu z karet, hráli scénky na dané téma, ale psali jsme i zašifrované láskyplné vzkazy, jelikož bylo svatého Valentýna. Večer proběhlo kasíno, kde jsme hrály karetní hry a získávali pomyslné peníze, které jsme si vsadili a kupovali jsme za ně směnky. Následně nám pak Charlie, Pája, Steve, Pardál a Žigi povídali o různých kurzech, které absolvovali a jaké s nimi mají zkušenosti.                                                                                                                   V neděli ráno jsme zachraňovali životy zraněných a umírajících při maskovačce. Většina z nás se přitom přiučila ve zdravovědě a první pomoci. Pak jsme už jen uklidili, rozloučili jsme se a vyhodnotili ještě nějaké aktivity. Myslím si, že akce se vydařila a splnila vše, co si lidé, kteří ji zorganizovali, kladli za cíl. Děkujeme!

Za účastníky sepsala Anežka Suri Kotrbová

fotogalerie ze sobotního společenského večera:

http:// rsobzor.rajce.idnes.cz/ RS_vikendovka_Stalkov_13.-1 5.2.2015

Vánoční besídka

V předvánoční podvečer se naše středisko pravidelně schází k vánoční besídce. Vzhledem k rozrůstající se členské základně jsme se již čtvrtým rokem nesešli v klubovně, ale již potřetí v prostorách DDM Budík. Motivem letošního programu bylo přiblížit dětem zábavnou formou postavy, které roznáší dárky v dalších zemích. Kromě USA a Ruska jsme navštívili třeba i Norsko a Švédsko. Asi největší úspěch měli sněhuláci, kdy jsme v týmech omotávali na čas své sněhuláky toaletním papírem:-) Tradičně jsme ochutnávali všechny možné druhy cukroví a proběhlo i předávání dárků v oddílech i mezi kamarády napříč věkovými skupinami.