Moravskobudějovičtí skauti slaví 100 let

Kam jsme došli za jedno století?
V roce 1920 si několik náctiletých chlapců založilo první skautský oddíl v našem městě. Neměli ani místnost, kde by rozvíjeli svoji činnost. Několik let se scházeli v lesíku Háj, v tehdy oblíbeném výletním místě. Nikdo z nich pravděpodobně netušil, že jejich rozhodnutí ovlivní život několika budoucích generací. Přes skromné počátky a pozdější nepřízeň totalitních režimů se podařilo v našem městě vytvořit početnou skautskou organizaci.
V roce 2020 funguje 7 oddílů, ve kterých je 140 členů. Podívejme se podrobněji na pět oddílů sdružující mladší členy od 4 do 15 let. Celkem v nich působí 97 dětí, o které se stará 17 vedoucích. Místní organizace má i vlastní klubovnu, před několika lety rozšířenou o přístavbu. Stranou nemůže zůstat ani velký počet našich příznivců z řad rodičů, bývalých členů,
sympatizantů, kteří se snaží naše hnutí podporovat nejrůznějším způsobem.
Statistická čísla však ukazují malý kousek mozaiky. To podstatné není na první pohled patrné. Skauting je totiž životní postoj. Když se v roce 1912 objevili první čeští skauti, nesli si ve vínku výchovu k dobru, projevující se dobrými skutky a chováním, zodpovědností, přátelstvím, vlastenectvím a všestranným osobnostním rozvojem. Toto dědictví zůstává podstatou skautské výchovy dodnes.